duminică, 13 aprilie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 8142 ha
Intravilan: 105 ha
Extravilan: 8037 ha
Populatie: 1487
Gospodarii: 550
Nr. locuinte: 544
Nr. gradinite: 2
Nr. scoli: 1
Numele localitatilor aflate in administratie:
Brădeni, Retiş, Ţeline
Asezarea geografica:
Comuna Brădeni se află la 72 km de Municipiul Sibiu şi 19 km de oraşul Agnita
Vecini:
Nord judeţul Mureş
Sud comuna Iacobeni
Est judeţul Mureş
Localitatea Brădeni este localizată pe hartă la 46°5'39'' nord, 24°50'39'' est
Localităţi apropiate: Iacobeni, Movile, Noistat, Merghindeal, Netus 
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Cultivarea pământului
Activitati economice principale:
Agricultura
Obiective turistice:
Biserica evanghelică Brădeni
Tezaur de artă populară - 140 de lăzi numite,"Stollentruhen"
Biserica ortodoxă cu hramul "Sfântul Nicolae" - Retiş
Biserica evanghelică din Retiş
Biserica cu hramul "Schimbarea la Faţă"
Evenimente locale:
Târguri de animale:
24 februarie,
14 iulie,
8 noiembrie.
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Canalizare ape menajerere uzate în satele Brădeni şi Retiş
Extindere şcoală gimnazială Brădeni